Helsingin yliopiston Crowd-kirjautumispalvelun tietosuojaseloste / Privacy Policy of University of Helsinki Crowd authentication service

Edugain Code-of-Conduct 

(Lisätietoa tietosuojaselosteesta Tietosuojavaltuutetun sivuilta/See the Office of Data Protection Ombudsman for more information) 

  Palvelun nimi 

Name of the service 

Helsingin yliopiston Crowd-kirjautumispalvelu - crowd.it.helsinki.fi

University of Helsinki Crowd authentication service - crowd.it.helsinki.fi

Henkilörekisterin rekisterinpitäjä 

 ja yhteyshenkilö 

Controller of the personal data file and a contact person

Helsingin yliopisto, Tietotekniikkaosasto 

Erkki Aalto

erkki.aalto@helsinki.fi

University of Helsinki, IT Department 

Erkki Aalto

erkki.aalto@helsinki.fi

Henkilötietojen käyttötarkoitus 

The purpose of the processing of personal data

Kerättäviä henkilötietoja käytetään 

 • Helsingin yliopiston Crowd-kirjautumispalvelun käyttöoikeuksien hallintaan, 
 • Helsingin yliopiston Crowd-kirjautumispalvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen

Palvelun käytöstä lokiin kertyviä henkilötietoja käytetään

 • palvelimen ja tietoliikenteen kapasiteetin seurantaan
 • teknisten ongelmien ja väärinkäytösten selvittämiseen

Personal data is used for

 • user authorization in University of Helsinki Crowd authentication service
 • making it possible to contact users of University of Helsinki Crowd authentication service


Personal data in the log files of the server is used for

 • monitoring the load and capacity of the server and the network
 • working out technical problems and investigating abuse of the service

Käsiteltävät henkilötiedot 

Personal data processed

Seuraavat tiedot noudetaan kotiorganisaatiostasi suostumuksellasi aina, kun kirjaudut palveluun:

 • Nimi, sähköpostiosoite, kotiorganisaatio

Seuraavat tiedot kerätään sinulta itseltäsi:

 • palveluun asettamasi palveluprofiili

Following information is fetched from your home organisation on your consent every time you log in to the service:

 • name, mail address, home organisation


Following information given to the service by yourself is also collected:

 • your profile in the service

Henkilötietojen säilytysaika 

Storage period of personal data

Henkilötietoja säilytetään palvelussa 24 kuukautta viimeisestä käyttökerrasta tai niin kauan kuin valtuutus palvelun käyttöön jatkuu

Personal data is stored 24 months from last login or as long as the service can be offered for the person.

Henkilötietojen suojaamisen  

periaatteet 

Principles of protecting personal data

Tietoverkossa siirrettäessä henkilötiedot on suojattu SSL-tekniikalla. Henkilötiedoista palvelimelle syntyvä henkilörekisteri on suojattu ylläpitäjien henkilökohtaisilla käyttöoikeuksilla.

In the network SSL technology is used to protect personal data. In the service the personal data file is protected by personal user accounts and authorisation of administrators.

Henkilötietojen säännönmukainen 

luovuttaminen 

Regular transfer of personal data to third parties

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Personal data is not transferred to third parties.

Rekisteröidyn tarkistusoikeus 

Right of accesss personal data on him/her

Tarkistaaksesi, mitä henkilötietoja sinusta on kerätty palvelimeen, ota yhteys em. yhteyshenkilöön.

To check what personal data is stored about you contact the contact person above.

Virheellisten tietojen oikaisu 

Rectification

Ota yhteys kotiorganisaatioosi, jos kotiorganisaatiostasi noudettavissa henkilötiedoissa on virheitä.

Contact your home organisation to correct the  personal data that is fetched from there.